Echipa Delimart si Asociatii ofera servicii de asistenta si reprezentare.

“Daca visul unora a fost sau este sa ajunga in Cosmos, Eu viata intreaga am visat sa trec Prutul” (Grigore Vieru)

Cursul finalizarii dosarele privind obtinerea cetateniei a fost modificat in ultimi doi ani cu sprijinul autoritatilor romane si moldovene. … 

Acte necesare pentru foştii cetăţeni români care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţi de gr. I, II şi III ai acestora. (Art. 10 indice 1 din Legea nr. 21/1991)
1. Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată sau „conform cu originalul”; cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primeşte cererea şi ştampila rotundă, în cazul depunerii la misiunile diplomatice ale României sau Consulatele României în străinătate. (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români este necesară o copie legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului);
2. Cazier judiciar din România;
3. Cazier judiciar din străinătate, cu traducere în limba română, legalizată (unde este cazul);
4. Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români;
5. Declaraţie personală, autentificată la notar sau consulat din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
6. Declaraţie personală autentificată la notar sau consulat din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
7. Declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
8. Certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor
9. Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar;
10. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
11. Dovada reşedinţei sau a domiciliului în România eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în copie legalizată, pentru persoanele care se află în această situaţie (elevi, studenţi, salariaţi, oameni de
afaceri etc.) dacă cererea este depusă direct la Ministerul Justiţiei – Direcţia Cetăţenie.

Nu se percep taxe


Retine:

Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
CERERERILE SE DEPUN PERSONAL  şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!
CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOŢITE DE TOATE DOCUMENTELE
CERERILE SE DEPUN LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN ŢARA DE DOMICILIU!
CERERILE POT FI DEPUSE LA MINISTERUL JUSTIŢIEI – DIRECŢIA CETĂŢENIE DE CĂTRE PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA, DUPĂ OBŢINEREA DREPTULUI DE ŞEDERE, RESPECTIV AL DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA.
Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !
Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Rep. Moldova şi cele din Ucraina.