Insolventa si Mediere

Delimart si Asociatii

Insolventa

Insolv Protection I.P.U.R.L. este o Întreprindere profesională de insolvență înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub nr. RFO II 1103/10.02.2020 al carei unic obiect de activitate este exercitarea profesiei de practician în insolvenţă in cadrul dosarelor de insolvență și lichidare, inclusiv acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Cu ajutorul echipei noastre, care are calificarea si experiența necesară administrării societăților aflate în insolvență, indiferent de obiectul de activitate al acestora, urmărim asigurarea unui management de criza eficient, abordand problematica insolvenței dintr-o perspectiva complexă și multidisciplinară.

Insolv Protection I.P.U.R.L. se bucura de concursul unei echipe de tineri valoroși, formată din practician în insolvență, avocati, juriști, experti contabili, experti evaluatori.

În acest sens, obiectivul nostru principal este de a oferi servicii specifice de calitatate, solutii optime care sa asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolvență, astfel asiguram:

img-02
3

Delimart si Asociatii

Mediere

Medierea se bazează pe cooperarea părților și utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice întemeiate pe comunicare și negociere.

Medierea este un proces structurat, voluntar si non-adversarial ce se regăsește sub incidența legii nr.192 /2006 prin care părțile sunt ajutate să accepte responsabilitatea de a comunica și de a lucra împreună în vederea găsirii propriilor soluții ce încheie disputa dintre ele, printr-o soluție finală de tip câștig-câștig.

Ședințele de mediere au loc la sediul mediatorului dar se pot desfășura și în alte locuri stabilite de comun acord cu părțile.

Pe tot parcursul ședințelor de mediere părțile pot fi asistate de avocați sau terțe persoane.

Solicită ajutorul nostru!

Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor tale. Telefon 021 322 21 25