Reprezentarea în litigiile inițiate de Asociațiile de Proprietari

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că atribuția de a iniția procese în numele asociației de proprietari revine comitetului executiv, astfel cum prevăd dispozițiile art. 17 lit. i) din H.G. nr. 1588/2007.                Instanța a subliniat aplicabilitatea acestui articol, chiar dacă președintele este cel care reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile inițiate de asociație împotriva unui proprietar care nu și-a îndeplinit obligațiile față de asociație potrivit art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Pentru pronunțarea acestei hotărâri, ICCJ a interpretat art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 1588/2007, în sensul că preşedintele reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, dar acesta nu poate iniţia cereri de chemare în judecată împotriva terţilor.

În ceea ce priveşte invocarea prezumţiei legale de reprezentare a asociaţiei de proprietari de către preşedintele acesteia, în acţiunile intentate de acesta în numele asociaţiei, Înalta Curte a arătat că aceasta trebuie analizată în raport de atribuţiile conferite de lege preşedintelui şi comitetului executiv. Astfel, se consideră că prezumţia de reprezentare nu funcţionează având în vedere dispoziţiile exprese ale art. 17 care atribuie competenţa privind apărarea intereselor legate de clădire, Comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, iar nu preşedintelui asociaţiei.

În cauza dedusă judecății, dat fiind că nu exista o hotărâre a comitetului executiv de inițiere a procesului (aspect prevăzut și în statutul asociației de proprietari), instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive, respingând acțiunea.

În concluzie, în vederea protejării intereselor legate de clădire este necesar acordul exprimat de comitetul executiv pentru introducerea unei cereri de chemare în judecată în numele asociației de proprietari.